Kiropraktikk har vært praktisert i Norge siden 1922, men er på verdensbasis en ca. 120 år gammel profesjon (1895). Et internasjonalt godkjenningsorgan sikrer den faglige standard på kiropraktorenes godkjente utdannelsesinstitusjoner. I Europa sikrer et eget utvalg at de ferdigutdannede kiropraktorer gjennomgår en 12 måneders turnustjeneste. I Norge har Helsedirektoratet delegert turnusforvaltningen til Norsk Kiropraktorforening. Kiropraktikk ble offentlig godkjent i 1988

Ordet kiropraktikk betyr å utføre med hånd. Kiropraktorens viktigste instrument er altså hendene. Kiropraktorens fremste oppgave er å diagnostisere og behandle feilfunksjon og sykdom i dine muskler, nerver og ledd. Bevegelse skjer gjennom kroppens ledd. Et manglende samspill mellom leddbevegelse, nerver og muskler er nettopp det kiropraktikk kan behandle. Slike funksjonsforstyrrelser kan gi seg utslag i lidelser i korsrygg, nakke, bekken og det øvrige nerve-muskel-skjelettapparat.

Hvordan vet jeg at en kiropraktor er kvalifisert? Alle medlemmer av Norsk Kiropraktorforening (MNKF) er offentlig godkjente kiropraktorer. Dette betyr at deres utdannelse og turnustjeneste er godkjent av norske myndigheter. Se etter medlemsmerket!

 Blir utgiftene til kiropraktorbehandling refundert? Stortinget vedtok autorisasjon av kiropraktorer i 1988. Fra 1. januar 2006 har kiropraktorer fått følgende rettigheter:

- Henvisningsrett til sykehus, spesialist, fysioterapi og bildediagnostikk.

 - Rett til å sykmelde opp til 12 uker.

- Pasientene behøver ikke henvisning fra lege for å få refusjon hos kiropraktor. Pr. i dag får man refusjon for 14 behandlinger pr år.

Kiropraktorer er autorisert (offentlig godkjente/SAFH) helsepersonell som er eksperter på å diagnostisere og behandle plager i nerve-, muskel- og skjelettsystem

De lidelser kiropraktoren behandler har som oftest sammensatte årsaksforhold.

Samfunnsutviklingen i moderne tid har ført til store forandringer i bruk av, og påkjenninger på kropp og sinn. For å stille diagnose behøves informasjon om pasientens arbeidssituasjon, psykososiale forhold, fysisk aktivitetsnivå og livsstil.

Kiropraktoren har en 6-årig utdannelse med dyptgående fokus på bevegelsesapparatet for å kunne akkurat dette.

En kiropraktor bruker sin dypere forståelse av kroppens anatomi og fysiologi til å ta en helhetsvurdering av din kropp og setter opp et behandlingstilbud tilpasset deg.

Med en bred forståelse av kroppens virkemåte er det viktig for kiropraktorene på Din Helse med et bredt tverrfaglig behadlingsoppleg, for vi er ikke bare interessert i å få smerten bort, men også fjerne årsaken til at plagene kom i første omgang. Veldig ofte vil kiropraktoren benytte seg av de andre gruppene for at du skal få det beste og maks utbytte fra de forskjellige aktørene her på klinikken.

I 2006 fikk kiropraktorene følgende rettigheter:

- Henvisningsrett til sykehus, spesialist, fysioterapi.

- Rett til å sykmelde opp til 12 uker.

- Direkte refusjon. Pasientene behøver ikke henvisning fra lege for å få refusjon hos kiropraktor. (Pr. i dag får man refusjon for 14 behandlinger pr år.)

 

Samfunnsutviklingen i moderne tid har ført til store forandringer i bruk av, og påkjenninger på kropp og sinn. For å stille diagnose behøves informasjon om pasientens arbeidssituasjon, psykososiale forhold, fysisk aktivitetsnivå og livsstil.

Klinisk kiropraktorundersøkelse

Kiropraktorer er kompetente til å ta i mot pasienter med problemer i bevegelsesapparatet, men vil i tillegg også raskt kunne identifisere ulike bakenforliggende organiske sykdommer som kan være av alvorlig art ved hjelp av kliniske undersøkelser. Kiropraktoren analyserer funksjonen i nerve-, muskel- og skjelettsystemet, for deretter å vurdere om eventuelle feilfunksjoner har sammenheng med pasientens symptomer. Foruten ortopediske og nevrologiske undersøkelser, består den kliniske undersøkelsen av palpasjonsteknikker hvor spenninger og endret bevegelsesmønster kartlegges. Palpasjonsteknikkene er basert på en rekke forskjellige elementer som bygger på kunnskaper om anatomi, normalt bevegelsesmønster og leddspill, samt konsistens i vev og spenning i muskulatur. Pasientens smerterapportering under den kliniske undersøkelsen er viktig. Kiropraktoren undersøker både før og etter behandling for å kunne evaluere behandlingens effekt.

Røntgenundersøkelser

Supplerer ofte den kliniske undersøkelsen. Kiropraktoren er utdannet til å utføre og tolke røntgenundersøkelser av skjelettet. Kiropraktorene har også anledning til å rekvirere røntgen, MR og CT-undersøkelse ved røntgeninstitutter og sykehus. Dette dekkes av Folketrygden som ved henvisning fra lege. Røntgenbilder vurderes av kiropraktoren primært for å utelukke kontraindikasjoner til behandling. I tillegg legges det vekt på anomalier og degenerative forandringer som kan ha betydning for kiropraktoren ved valg av behandlingsteknikk.

Behandlingsmetoder

Den mest sentrale behandlingsmetode innen kiropraktikken er manipulasjonsbehandling, men også en rekke andre behandlingsteknikker brukes i behandlingsopplegget. Både behandlingsintensitet og teknikkvalg vurderes fortløpende, avhengig av utviklingen av pasientens sykdomsbilde.

Årsaksforhold avdekkes ofte gjennom hvordan pasienten reagerer på behandlingen så vel fysisk som psykisk, slik at diagnose og behandling sammen utgjør en dynamisk prosess.

Manipulasjonsbehandling

Ved kiropraktisk leddbehandling, også kalt manipulasjonsbehandling, frigjøres et "låst ledd" ved en hurtig og presis bevegelse. Denne raske, passive tøyningen av strukturene omkring leddet, medfører en umiddelbar reflektorisk avspenning av overspent dyp muskulatur som har hindret leddet i å bevege seg normalt. Samtidig separeres leddflatene og det høres en klikkelyd. Behandlingen har ofte en umiddelbar nevrofysiologisk virkning i form av smertedempning. Behandlingsmetoden er dokumentert trygg og effektiv, og sjeldent forbundet med smerter.

Traksjon

Kiropraktisk traksjonsbehandling er noe annerledes enn hva man vanligvis ser innen fysikalsk medisin. Kiropraktoren anvender en innstillbar spesialbenk som kan bevege seg i flere plan under traksjonsbehandlingen hvor det tilstrebes en pumpende mobilisering av skive og ledd under det segmentet som stabiliseres ved manuell kontakt.

Mekaniske hjelpemidler

Som alternativ til tradisjonell manipulasjon er det utviklet flere spesielt skånsomme teknikker hvor pasienten får en manipulasjonslignende impuls med kontrollert dybde og kraft. Det skjer enten ved hjelp av et håndinstrument eller på spesialbenk med en justerbar, mekanisk impuls.

Bløtvevsbehandling

Kiropraktiske bløtvevsteknikker eksisterer i mange forskjellige varianter og anvendes i hovedsak for å påvirke spenningstilstander i muskulaturen. Manuell triggerpunktbehandling er mye brukt, gjerne i kombinasjon med passive tøyninger. Varmepakninger, elektroterapi, ultralyd og laser er lite brukt av kiropraktorer.

Øvelser

Mosjon og egentrening er en naturlig del av et behandlingsopplegg når man behandler pasienter med smertesyndromer og belastningslidelser. Treningen kan omfatte styrkeøvelser, kondisjonsøvelser, uttøyninger og avspenningsteknikker. Pasienten får individuell instruksjon etter behov, eller kiropraktoren kan henvise pasienten til fysioterapeut for oppfølgende trening under veiledning.

Råd og veiledning

Informasjon til pasienten i form av råd og veiledning er en viktig del av behandlingen. Gjennomgang av pasientens arbeidssituasjon, familiesituasjon, fritidsaktiviteter og generelt fysisk aktivitetsnivå er ofte nødvendig for å kunne gi riktig veiledning. Kiropraktoren får god oversikt over pasientens totalsituasjon, da han alene foretar sykehistorien, utfører klinisk undersøkelse, tolker røntgenbilder, stiller diagnose, gir behandling og følger opp denne.

Når bør behandlingen innledes?

Betydningen av rask smertelindring, avdramatisering og rådgivning om tidlig aktivisering påpekes stadig i litteraturen som viktige faktorer for å forebygge kronifisering. Kiropraktoren har tilrettelagt sin praksis slik at unødig ventetid til undersøkelse og behandling unngås.

Kiropraktikk er særdeles effektivt mot de fleste muskel og skjelettleddlidelser. Det er vitenskapelig bevist og godt dokumentert. Kiropraktoren korrigerer muskler, ledd og nervesystem for å sette i gang en helende prosess, ofte også bryte ned det gamle vevet for å starte prosessen på nytt - da i mere kontrollerte forhold for å få muskler og nervesystem til å jobbe sammen igjen. Denne prosessen foregår naturlig i kroppen med lite bivirkninger, ofte så er den eneste bivirkningen av bedre bevegelse at smerten din avtar.
Trykk på denne linken for en kort presentasjonsvideo om kiropraktikk; http://www.youtube.com/watch?v=wCSJkoyysiQ&;fmt=18
 
Noen av tingene som kiropraktoren behandler er:
 
Hodepine, svimmelhet, nakkesmerter, skulder- og armsmerter, brystsmerter, bekkensmerter, hoftesmerter, kne-, ankel, og fotsmerter.
 
Kiropraktoren bruker mange verktøy til å behandle de forskjellige typer belastningsskader som man pådrar seg over tid.
Kiropraktoren benytter seg av flere metoder til å løse problemet i det skadede/betente vevet, det er alt fra manuelle behandlingsmetoder, trykkbølge og ortopediske såler.
Om du ønsker mer utfyllende informajon om dine plager eller hvordan vi kan hjelpe nettopp deg, ta kontakt med oss og avtal en konsultasjon med en av våre kiropraktorer så vil vi hjelpe deg med dine plager og sammen skal vi løse de.
 

Kontakt oss

Tlf: 32124453 - Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - Ringeriksgata 35, 3510 Hønefoss